Andere betonwerken

* Polieren van vloeren in en rond de woning, industriële gebouwen, landbouwloodsen, ...
* Uitgraven van de kelder
* Droogzuiging (bronbemaling) van de grond
* Afdekken van de kelder met welfsels
* Metselen van de binnenmuren
* Klaarleggen en gieten van vloerplaten
* Rioleringen